ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ - Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2023) 

Smt.Muktamba Kalashetti

President

Mr. Sudheendra Kulkarni

Vice-President 

Mr. Vishwanath Maka

Secretary 

Mr. Venkatesh Hunasgi

Secretary 

Mr. Prabhakar Pai

Treasurer 

Mr. Murageshappa Totar

Treasurer 

Smt. Soumya Chikmagalur

Cultural Director

Smt. Tanuja Harish

Cultural Director

Mr. Prajwal Embar

Technical Director 

Chi. Kushal Gowda

Youth Technical Director

ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ Richmond Kannada Kali

Mrs. Smitha Murthy

Principal

ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು Richmond Kannada Sangha Board of Directors (2023-24) 

Shri. Ravi Boregowda

Chairman


Smt. Pavithra Prabhakar Shukla

Board Member


Shri. Venkatesh Raghavendra

Board Member


Dr. Anil Kumar   

Board Member


Shri. Nataraja Halebeedu

Board Member


Shri. Pramod Murthy

Board Member